Försenad el-debitering

Ett åsknedslag har orsakat ett fel i systemet för avläsningen av våra elmätare. Det är åtgärdat nu, men tyvärr kom elförbrukningssiffrorna in för sent för att komma med på avgiftsaviseringen för kvartal fyra.

Elkostnaden som skulle ha debiterats då kommer i stället att debiteras under första kvartalet nästa år.