Från årsstämman

Årsstämman den 19 maj kunde åter igen genomföras som en fysisk stämma med intresserade medlemmar på plats i Redbergskyrkan och där alla punkter på dagordningen kunde slutföras.

Styrelse valdes med en person som avgick och en ny tillkom. Styrelsen består nu av Rolf Svensson, Hella Nordström, Folke Bohlin, Hans Broberg, Hannes Nyberg, Josefin Svendsen och Fredrik Billskog, den sistnämnda som den nya ledamoten.

På konstituerande styrelsemöte direkt efter stämman valdes Rolf Svensson som ordförande
Hella Nordström som vice ordförande, Folke Bohlin som sekreterare och Hans Broberg som ekonomiansvarig.

När det gäller förslag och motioner beslutade årsstämman följande:

  • Stenmangeln i block 11 tas bort och det rum som används för mangeln görs om till ett rum för bordtennis, tillgängligt för alla medlemmar.
  • Solceller installeras på block 10 i samband med takrenovering i detta block. I samband med återstående takrenoveringar skall styrelsen ta fram förslag till stämman om att installera solceller när detta är förmånligt ur hållbarhetsskäl och av ekonomiska skäl.
  • I ett garage skall ordnas så att intresserade medlemmar kan sköta underhåll av sina cyklar. En förutsättning är att det finns intresserade medlemmar som vill ingå i en arbetsgrupp som ansvarar för cykelverkstaden.
  • Medlemmarna rekommenderas att ha bjällror på sina katter då detta kan minska katters dödande av fågelungar och andra smådjur.