Hur stort är intresset för en bastu i föreningen?

Årsstämman 2021 diskuterade om att bygga en bastu för medlemmarna. Beslutet blev att sondera intresset för en bastu bland medlemmarna om det finns en lämplig lokal.

Den lokal där det tidigare fanns en lokal blir nu ledig och därför vill styrelsen få klarhet i intresset bland medlemmarna och under vilka förutsättningar den skall drivas. Därför vill vi att medlemmar i Brf Björkekärr svarar på denna enkät.

Du kommer till enkäten om du klickar på denna länk: Enkät om bastu i Brf Björkekärr