Vi har fast elpris

Många medlemmar är oroliga och undrar om kostnaden för elen i bostaden kommer att stiga kraftigt i framtiden.

Brf Björkekärr har ett fast elpris med Din El (Göteborg Energi) med mycket fördelaktiga villkor. Vi tecknade ett femårsavtal när man kunde få som lägst elpris och det avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Brf Björkekärr tillämpar IMD, individuell mätning och debitering. Det innebär att föreningen köper in elen från Din El och sedan distribuerar och säljer den till medlemmar och hyresgäster. Det blir förmånligare för medlemmarna.

Det pris som medlemmen betala består av flera delar. Dels elhandel, den kostnad som fluktuerar på marknaden och som nu är mycket hög. Dels elnät, fasta abonnemangskostnader som hålls konstanta under längre tider.

Den stora besparingen är att föreningen har ett fåtal gemensamma el-abonnemang istället för att varje medlem har sitt eget. Föreningen får också en bättre förhandlingsmöjlighet för den rörliga elkostnaden i och med att föreningen blir storkund hos elbolaget.