Rensning av cyklar

Nu är det dags att börja rensning av cyklar som ingen gör anspråk på i våra källare och utomhus. Senast det gjordes var under 2021.

Nu kommer vi att rensa i två hus åt gången, vi börjar med hus 2 Träringen 2 -12 och hus 3 Träringen 16-30. Detta kommer att pågå under oktober och november och samtliga boende i dessa hus kommer att få information via brev med ytterligare information.

I nästa etapp så blir två till tre nya hus och detta kommer sedan vara ett rullande schema över året.