Fler P-platser för besökare

Det finns nu ytterligare ett antal besöksplatser för bilar, så nu finns gästparkeringar vid tre ställen runt Träringen.

Vi har länge haft för få besöksplatser och de nya platserna vid Träringen 30/ Stockvagnsgatan behövs verkligen.

Här finns ingen P-automat utan du betalar i mobilen med appen EasyPark, områdeskod 6465.

De övriga två besöksplatserna finns framför Trätorget samt mitt emot Träringen 42. De tre besöksplatserna är därmed jämt fördelade runt Träringen, så att de som besöker oss skall kunna parkera någorlunda nära till alla våra hus.

Besöksplatser finns även vid Brf Fiolen, Rosendalsgatan 27-29.

Konst till Trätorget

Till vår stora glädje ska Göteborgs stad bekosta en skulptur på Trätorget. De 600 000 kr som ska användas till skulpturen kommer från Charles Felix Lindberghs donationsfond, en fond vars avkastning används till ”stadens förskönande”. Satsningen är, tro det eller ej, ett resultat av att undertecknad väckte frågan genom att höra av mig till en av stadens politiker.  Läs mer

Uthyrning i andra hand

Om du funderar på att hyra ut din lägenhet i andra är det några saker det är viktigt att tänka på.

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har ett godtagbart skäl för det, men du behöver styrelsens samtycke för att göra det. Ett godkännande lämnas för max ett år i taget och du kan återkomma ytterligare ett par gånger med nya ansökningar. Sen får du välja mellan att bo i lägenheten själv eller att sälja den.  Läs mer