Digital TV med Telenor

Com Hem slutar med de analoga TV-sändningarna den 8 september. Har du inte gått över till digital-TV med Telenor är det dags att göra det nu.

För två år sedan fattades beslut om ett gruppavtal med Telenor om bland annat bredband och digital-TV. Vi uppmanade alla medlemmar att lämna Com Hem och gå över till Telenor. Vi vet att ett fåtal medlemmar, oftast äldre, trots det har haft kvar sin TV hos Com Hem.

Bostadsrättsföreningen har sagt upp avtalet med Com Hem och möjligheten att se TV via Com Hem upphör under nästa år.

För att gå över till digital TV med Telenor ringer du deras kundtjänst på tel 020-222 222.

Mer information på vår hemsida om vad som ingår i gruppavtalet:
Bredband, TV och fast telefoni