Nya trivselregler

Rolf Svensson

Styrelsen har antagit nya ordnings- och trivselregler för Brf Björkekärr.

I ett flerbostadshus är det viktigt att visa hänsyn och respektera sina grannar. För att alla ska trivas i våra fastigheter har vi därför ordnings- och trivselregler att förhålla sig till.
Medlemmarna är därför skyldiga att följa de ordningsregler som bostadsrättsföreningen antagit.

Du som äger en bostadsrätt har huvudansvaret för att alla som bor i lägenheten följer föreningens ordningsregler och stadgar. Ordningsreglerna gäller även för alla som besöker lägenheten.

Den som grovt överträder föreningens ordningsregler riskerar att få sin bostadsrätt förverkad och kan tvingas flytta från lägenheten. Det är därför viktigt att du sätter dig in i vad som gäller.

Du finner de nya ordnings- och trivselreglerna på vår hemsida: Länk till Ordnings- och trivselregler