Välkommen till extra stämma

Rolf Svensson

Vi har en extra stämma den 5 oktober, kl 19.00. Vi är i vår egen festlokal på Trätorget 2.

Enbart ett ärende kommer att behandlas: Förslag till nya stadgar

Våra nuvarande stadgar stämmer inte med bostadsrättslagen och lag om ekonomiska föreningar efter ändringar i lagen 1 januari 2023. Av det skälet har vi med hjälp av HSB-jurist tagit fram ett förslag till nya stadgar, som vi inom kort publicerar här.

Ändringar i stadgan kräver beslut på två stämmor, så frågan återkommer även på årsstämman 2024.

Kallelse extra stämma 2023-10-07